O nás

Historie Společnosti Podané ruce o.p.s. sahá do doby před sametovou revolucí v roce 1989, kdy z popudu Jindřicha Vobořila, vzniká tajná spontánní a neformální skupina fungující na principu svépomoci. Část lidí z této skupiny prožila svoji drogovou kariéru. Vzájemná pomoc byla zprvu orientována kolem jednoho domu v Brně, ale v situaci sledování a výslechů STB (tajnou policií) se musela skupina setkávat střídavě v různých bytech. Tato skupina byla v začátcích podpořena především katolickou církví.

V roce 1991 byla založena Nadace Podané ruce, která se v roce 1994 transformovala na Sdružení Podané ruce, o.s. a v roce 2014 na obecně prospěšnou společnost. Za téměř třicet let své existence jsme se vyvinuli v jednu z největších nestátních organizací poskytujících služby v oblasti návykového chování v ČR.

Pomáháme lidem osvobodit se od závislosti, nebo od tíživé situace, která jim zabraňuje žít plnohodnotný život a zapojit se do života společnosti. Poskytujeme jim všestrannou podporu a profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež a duševního zdraví. Zaměřujeme se také na programy penitenciární a postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví a minimalizace rizik. Prostřednictvím bezmála pěti desítek odborných center pečujeme o stovky klientů ve třech regionech České republiky.

V roce 2011 byla založena dceřiná společnost s ručením omezeným Podanky s.r.o. pro výkon ekonomické činnosti. V reakci na krizovou situaci spojenou s pandemií COVID-19 jsme pak v polovině roku 2020 prostřednictvím Společnosti Podanky spustili e-shop www.rouskydosluzeb.cz se záměrem nabídnout kvalitní ochranné pomůcky sociálně-zdravotním službám i široké veřejnosti. Našimi zákazníky se tak stalo množství např. Domovů pro seniory, samospráv, ale také obchodních společností. Nabídku se snažíme co nejvíce rozšiřovat tak, aby pokryla potřeby, které organizace i jednotlivci v oblasti ochrany proti nákaze mají (ochranné pomůcky, antigenní i protilátkové testy na COVID-19, oxygenerátory, desinfekce a další).

V pomoci s bojí s pandemií se nesoustředíme pouze na provoz e-shopu, ale také se aktivně zapojujeme do podpory testování na COVID-19. Spolupracujeme s laboratoří Spadia při testování v sociálních službách i široké veřejnosti prostřednictvím mobilních týmů a testovacího místa na brněnském výstavišti.

 
Jednorázové ROUŠKY A RESPIRÁTORY FFP2 ZA SNÍŽENÉ CENY (1)